Wanneer welke echo?

Op piepkleingeboortenetwerk.nl vind je meer achtergrondinformatie over de verschillende type echo's.

In het bovenstaande wekenoverzicht zie je welke echo wanneer kan worden uitgevoerd.
Vanaf 6 april as ( de week na Pasen) is aan de Marowijnestraat 8-g OOK echopraktijk Klein en Bijzonder gevestigd. RIXT de WINTER- de HAAN verricht hier de 20 weken echo's. Wil je een afspraak hiervoor maken kijk dan op de website: www.echopraktijkkleinenbijzonder.nl

Welke echo’s zijn er en worden deze vergoed?

Als je zwanger bent, wil je natuurlijk zeker weten dat alles goed gaat en je kindje gezond is. Daarom wordt je tijdens de zwangerschap begeleidt door een verloskundige. Deze voert verschillende echo’s uit. Het basispakket van de zorgverzekering vergoedt deze verloskundige hulp, waaronder ook de 12- en de 20-wekenecho.Echo Vitale Zwangerschap

Vanaf 6 weken kan er , op indicatie , een echo vitale zwangerschap verricht worden; op indicatie wordt deze echo vergoed door je zorgverzekeraar. Heb je geen indicatie , dan moet je de echo zelf betalen. Indien mogelijk , wordt deze echo over de buik gemaakt ! Er is dan meestal al hartactie te zien bij het vruchtje. Op indicatie wordt er eventueel een vaginale echo verricht om bijv. een 2-ling/meer-ling uit te sluiten of om bijv. een buitenbaarmoederlijke (EUG) zwangerschap uit te sluiten.

De eerstvolgende echo krijg je tussen de 10e en 12e week van de zwangerschap. Dit is de 12-wekenecho. Hiermee bepaalt de verloskundige wanneer je bent uitgerekend.

De 10-12 weken echo (termijn echo)

De 10-12 weken echo (ook wel TERMIJN echo genoemd) Om de juiste zwangerschapsduur vast te stellen wordt de eerstvolgende (standaard) echo verricht tussen 10-12 weken: deze heet dan de TERMIJN echo. In Nederland is afgesproken dat tussen 8 weken en 4 dagen en 10 weken deze termijn echo VAGINAAL verricht moet worden om alszodanig als TERMIJN echo te worden gebruikt; bij PIEPKLEIN doen we dat op indicatie en kom je ALTIJD retour voor een TERMIJN echo over de buik tussen 10-12 weken. Wel zo vriendelijk toch??

13-15 weken echo/scan

Op dit moment kan deze echo alleen nog worden verricht op eigen verzoek, maw je moet deze echo zelf betalen! Bij deze echo wordt een “ mini” 20 weken echo verricht: bij deze termijn zijn al diverse ernstige afwijkingen echografisch op te sporen. Dit onderzoek is nog niet standaard: daar hoopt de regering eind 2020- begin 2021 wel mee te komen. Echter door de Corona crises is op dit moment niets zeker.

Extra medische noodzakelijke echo’s

Buiten de hierboven beschreven echo’s kan het noodzakelijk zijn extra echo’s uit te voeren:

  • echo (oorzaak) bloedverlies;
  • echo groei (bijv door een te groot kindje of te klein of zwangerschapsdiabetes);
  • echo placenta localisatie; echo ligging en nog vele andere redenen.
  • Deze echo’s worden door je basisverzekering vergoed.

Pretecho’s

Bij PIEPKLEIN bestaat de term pret-echo eigenlijk niet: dit is een echo op eigen verzoek en die moet je dan ook ZELF betalen.(ook een geslachtsecho). Maar de echo wordt verricht door een ervaren echoscopist en kan volgens de visie van PIEPKLEIN nooit los gezien worden van een screening op datzelfde moment van jullie kindje. Dit maken we duidelijk aan de hand van een voorbeeld: Als ouders komen voor een “ pret-echo” bij bijv 27 weken om leuke plaatjes te maken van hun kindje, dan is dat hun keus. Het is tevens hun keus om dat bij PIEPKLEIN te laten doen en de medewerkers bij PIEPKLEIN kun je niet opschepen met een probleem: als 1 van ons ziet/meet dat jullie kindje bijv 2 weken achter loopt in groei DAN ZEGGEN WIJ JULLIE DAT en lichten dan ook je verloskundige daarover in. Kom je bijv. voor een geslachtsecho en zien we vervelende dingen dan verzwijgen we dat niet en delen die informatie met jullie. Als aanstaande ouders ALLEEN maar mooie plaatjes willen hebben dan komen ze er bij PIEPKLEIN niet in. Tot nu toe zijn al onze clienten over deze werkwijze/visie zeer tevreden en wij zouden ook niet anders willen.

Combinatietest

Om te kijken of een zwangere een verhoogd risico zou kunnen hebben op een kindje met syndroom van Down (= trisomie 21) of Patau/Edwards syndroom ( respectievelijk trisomie 13 en 18) , kan nog steeds de combinatietest verricht worden( een combinatie van bloed prikken en echografisch onderzoek); indien daar een verhoogde kans zou uitkomen dan mag er middels de NIPT-test vervolgonderzoek verricht worden. Vanaf 1 april 2018 mag de NIPT ook als primaire test verricht worden echter zonder echo. De uitslag van de NIPT is nauwkeuriger dan de combinatietest en daardoor is de combinatietest in populariteit afgenomen. dat heeft als gevolg gehad dat PIEPKLEIN geen combinatietesten meer mocht uitvoeren: er waren te weinig deelnemers. Indien je toch een combinatietest wilt laten verrichten , dan kan dat alleen nog bij echocentrum Sicht Leeuwarden (MCL)en bij echocentrum Sneek.

Jurjen Greben

Jurjens jarenlange interesse voor echografie heeft nu professionele vormen gekregen in Echopraktijk Piepklein. In een (kind)vriendelijke omgeving kun je hier terecht voor alle medische en niet-medische zwangerschapsecho’s.